PETUNJUK:
• Pilihlah lawan kata (antonim) yang paling tepat!

1. NOMADIK
a. Tak teratur
b. Anomali
c. Sesuai warna
d. Mapan
e. Menetap

2. ANTIPATI
a. Melawan
b. Setuju
c. Lekas mati
d. Simpati
e. Bertahan hidup

3. KHAS
a. Khusus
b. Wabil Khusus
c. Inklusif
d. Ekslusif
e. Umum

4. IBU
a. Anak
b. Putri
c. Nenek
d. Kakek
e. Cucu

5. MUSKIL
a. Mustahil
b. Mungkin
c. Jahil
d. Hal
e. Andil

6. VOKAL
a. Patuh
b. Oval
c. Pendiam
d. Konsonan
e. Fokus

7. SPORADIS
a. Jarang
b. Kerap
c. Laten
d. Seperti
e. Berhenti

8. SEKULER
a. Keagamaan
b. Serikat
c. Pemberian
d. Duniawi
e. Kedua

9. RAWAN
a. Lazim
b. Awam
c. Rahasia
d. Aman
e. Nyaman

10. AMATIR
a. Kuatir
b. Kampiun
c. Jago
d. Profesor
e. Teknologi

11. ABSURD
a. Omong kosong
b. Kekecualian
c. Tak terpakai
d. Masuk akal
e. Mustahil

12. ANGGARA
a. Kasih
b. Gembira
c. Jinak
d. Sengsara
e. Lunak

13. PROMINEN
a. Biasa
b. Konsisten
c. Tak setuju
d. Perintis
e. Konsekuen

14. CANGGIH
a. Moderen
b. Terlambat
c. Diam
d. Kuno
e. Sederhana

15. KONKAF
a. Konveks
b. Optik
c. Lensa
d. Cekung
e. Konveksi

16. PERINTIS
a. Pioner
b. Pembawa
c. Generasi
d. Pewaris
e. Pendahulu

17. TINGGI
a. Bawah
b. Kerdil
c. Kecil
d. Rendah
e. Pendek

18. GEGAI
a. Petir
b. Sahih
c. Lemah
d. Kuat
e. Berhasil

19. TETIRAN
a. Petir
b. Asli
c. Amatiran
d. Imitasi
e. Palsu

20. EKSPRESI
a. Kuasai
b. Cepat
c. Lambat
d. Impresi
e. Reaksi

21. TEKS
a. Naskah
b. Konteks
c. Tekstil
d. Tekstur
e. Lateks

22. TAKZIM
a. Lazim
b. Yakin
c. Patuh
d. Hormat
e. Acuh

===========================================================

Hati-Hati! Pada saat mengerjakan soal ANTONIM, jangan sampai anda berpikir bahwa anda sedang mencari sinonim/
persamaannya. Ini sering terjadi pada peserta tes. Dimana ketika di tengah-tengah tes, ia tidak sadar telah mencari
jawaban yang merupakan sinonimnya, bukan lawan katanya. Apalagi biasanya soal Sinonim dan Antonim berdekatan waktu pengerjaannya.
Contoh:
KHAS
o KHUSUS
o WABIL KHUSUS
o INKLUSIF
o EKSKLUSIF
o UMUM
Biasanya karena tergesa-gesa banyak yang secara tidak sadar menjawab KHUSUS, padahal yang dicari adalah lawan kata dari khas, yaitu UMUM!

JAWABAN : silahkan download disini

Iklan