1. APRIORI
a. Unggulan
b. Tidak istimewa
c. Proporsi
d. Aposteriori
e. Prioritas

2. EKLEKTIK
a. Elektronik
b. Didaktik
c. Tidak pilih-pilih
d. Memilih
e. Eksentrik

3. ASLI
a. Kuno
b. Sederhana
c. Duplikat
d. Murni
e. Orisinil

4. SEKARANG
a. Esok
b. Kemarin
c. Lusa
d. Kapan-Kapan
e. Suatu Masa

5. LEGISLATIF
a. Yudikatif
b. Eksekutif
c. Eksekusi
d. Permusyawaratan
e. Implementatif

6. KEBIJAKAN
a. Kebajikan
b. Keputusan
c. Kekacauan
d. Kerancauan
e. Kecerobohan

7. KONKLUSIF
a. Eksklusif
b. Persepsi
c. Proposisi
d. Elusif
e. Kolusi

8. MAKAR
a. Boleh
b. Menutupi
c. Mengeluh
d. Jujur
e. Muslihat

9. CURANG
a. Licik
b. Cerdik
c. Cendikia
d. Sportif
e. Masif

10. PASTI
a. Pokok
b. Tetap
c. Spekulasi
d. Kebetulan
e. Nasib

11. LONGGAR
a. Disiplin
b. Kecil
c. Sempit
d. Pas
e. Tegas

12. BULAT
a. Bola
b. Lingkaran
c. Bundar
d. Lonjong
e. Oval

13. ABADI
a. Abad
b. Fana
c. Dunia
d. Kecewa
e. Kehancuran

14. AMAL
a. Mal
b. Kebaikan
c. Manusia
d. Janji
e. Perbuatan

15. BUKIT
a. Sungai
b. Jurang
c. Lembah
d. Tebing
e. Ngarai

16. SEKULER
a. Duniawi
b. Keagamaan
c. Serikat
d. Ketiga
e. Pemberian

17. KONVEKS
a. Lensa
b. Optik
c. Kerucut
d. Cekung
e. Cembung

18. ELASTIS
a. Ceroboh
b. Taktis
c. Praktis
d. Kaku
e. Lentur

19. DEDUKSI
a. Intuisi
b. Transduksi
c. Reduksi
d. Konduksi
e. Induksi

20. MONOTON
a. Terus menerus
b. Berselang-seling
c. Berubah-ubah
d. Berulang-ulang
e. Bergerak-gerak

21. MANDIRI
a. Swasembada
b. Mengikuti
c. Bergantung
d. Roboh
e. Berdikari

22. CUCU
a. Anak
b. Putri
c. Kakek
d. Cicit
e. Ayah

23. UNIVERSAL
a. Parsial
b. Separatis
c. Lateral
d. Mondial
e. Fakultatif

24. PERTEMUAN
a. Perceraian
b. Do’a Bersama
c. Perpisahan
d. Rapat
e. Musyawarah

25. FONEM
a. Morfem
b. Huruf
c. Aksara
d. Kata
e. Kalimat

JAWABAN :

1. APRIORI >< aposteriori

jawaban selanjutnya download disini

Iklan