1. AMBIGUITAS
a. Makna lugas
b. Denotasi
c. Gamblang
d. Harfiah
e. Makna ganda

2. BIBLIOGRAFI
a. Daftar pustaka
b. Biografi
c. Otobiografi
d. Taman pustaka
e. Daftar grafik

3. INSINUASI
a. Memaki
b. Sinis
c. Intuisi
d. Halusinasi
e. Sindiran

4. TUNA GRAHITA
a. Cacat mental
b. Tidak mengetahui
c. Cacat tubuh
d. Tak bergairah
e. Tuli

5. NEGOSIASI
a. Musyawarah
b. Perundingan
c. Kongres
d. Konferensi
e. Damai

6. EVOKASI
a. Penyelamatan
b. Evakuasi
c. Menggugah Rasa
d. Provokasi
e. Perasaan

7. BUBUT
a. Urut
b. Potong
c. Cabut
d. Asah
e. Poles

8. ALGORITMA
a. Alternatif
b. Prosedur Pemecahan
c. Aritmatika
d. Irama Nada
e. Software

9. INSOMNIA
a. Istirahat
b. Tak bisa duduk
c. Tak bisa istirahat
d. Tak bisa tidur
e. Tidur

10. PROMOVENDUS
a. Pengajuan proposal
b. Calon Magister
c. Calon Doktor
d. Promotor
e. Teknologi tepat guna

11. DELIK
a. Sembunyi
b. Duplik
c. Pelanggaran hukum
d. Kasus kriminal
e. Tindak asusila

12. DISTORSI
a. Nondeskripsi
b. Penyalahgunaan
c. Kesalahpahaman
d. Pengurangan
e. Penyimpangan

13. PROMOSI
a. Perkenalan
b. Pemasaran
c. Kenaikan pangkat
d. Iklan
e. Propaganda

14. INTERPELASI
a. Penyisipan kata
b. Antar sistem
c. Interprestasi
d. Hak bertanya
e. Hak anggaran

15. GALAT
a. Batas hitungan
b. Keliru
c. Cacat
d. Pendekatan
e. Hitungan

16. GENJAH
a. Panen masal
b. Keserasian habitat
c. Kesamaan gen
d. Cepat ditanam
e. Cepat berbuah

17. HAYATI
a. Menjiwai
b. Meresapi
c. Biologi
d. Botani
e. Hidup

18. DONASI
a. Peranan
b. Distribusi
c. Bantuan
d. Kontribusi
e. Dana

19. KAMPIUN
a. Ahli
b. Juara
c. Bintang
d. Terbaik
e. Lampion

20. BONUS
a. Tunjangan
b. Diskon
c. Bantuan
d. Premi
e. Hadiah

21. IZIN
a. Niscaya
b. Mesti
c. Hak
d. Biar
e. Wenang

22. IDENTITAS
a. Jasmani
b. Ciri-ciri
c. Tauladan
d. Sidik jari
e. Gambar

JAWABAN :
1. AMBIGUITAS = makna ganda

Jawaban selanjutnya silahkan download disini

Iklan